BRONEERI AEG

LullaBed
Psühholoogilise rehabilitatsiooni keskus

Oled oodatud ja teretulnud!

Oleme siin selleks, et anda Teile puhkust, tervist ja meelerahu, aidata avastada uusi ja põnevaid teid.

LullaBed Rehabilitatsioonikeskus

Psühholoogilise rehabilitatsioonikeskus LullaBed

Meie keskuse töötajate eesmärk, ülesanded ning missioon on püsinud muutumatutena juba palju aastaid. See on inimese abistamine ja toetamine tema püüdluses olla õnnelik ja rahulik igal elutee etapil.

Keda me aitame?

Keskuse on oodatud nii lapsed, teismelised ning ka täiskasvanud. Me saame aidata nii kõige pisemat ilmakodaniku, kes vapralt võitleb temale ületamatuina näivate raskustega, kui ka täiskasvanut, kelle probleemid on tingitud kiirest elutempost.

Millega me saame aidata?

Klassikalise psühholoogilise rehabilitatsiooni keskusena aitame me tulla toime depressiooni, stressi, unetuse ja paanikahäiretega või siis aitame lihtsalt kogunenud väsimuse maha võtta. Samuti töötab Teie heaks logopeed, eripedagoog, loovterapeut ning sotsiaaltöötaja.

 

Kuidas saada teenuseid perearsti suunamisel?

Kui soovite saada meie keskuse teenuseid perearsti suunamisel, palun saatke digisaatekirja eposti aadressile: info@lullabed.ee. või tooge paberkandjal kohale (Tuukri 52, Tallinn). Saatekirja saamiseks pöörduge palun Teie perearsti poole. Väljastatud digisaatekirja saate allalaadiga Patsiendiportaalist.

NB! Rehabilitasioonikeskusel puudub ligipääs Patsiendiportaalis asuvale kliendi infole. Digisaatekirja saamiseks peab klient ise dokumenti all laadima ja rehabilitasioonikeskusele edastama.

Tere tulemast!

Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ja kuidas seda taotleda?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega laste, noorte ning täiskasvanute toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning kui toimetuleku parandamiseks ei piisa üksikteenuste osutamisest.

SRT on kompleksne teenus läbi erinevate spetsialistide eesmärgipärase ja koordineeritud töö, koostöös pere, lapse või noorega seatud eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

SRT saamiseks tuleb täita sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on leitav SIIT, samuti kõikides Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes. Suunamisotsus rehabilitatsiooniteenusele saadetakse taotluses märgitud e-postile või elukoha aadressil.

Tere tulemast!

Mis on tööalase rehabilitatsiooni teenus ja kuidas seda taotleda?

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada inimest ette tööeluks ja toetada teda tööle asumisel või töötamisel.

Kui inimesel on puude või haiguse tõttu mitu takistust ja ta vajab seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

  • kellel on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Rehabilitatsioonispetsialistid saavad aidata leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema, sh täites tööülesandeid. Rehabilitatsioonimeeskond saab aidata inimesel tööellu sisse elada, nõustada tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või ka töökeskkonda kohandada. Samuti saab rehabilitatsioonimeeskond pakkuda abi igapäevaelus esinevate probleemide lahendamisel, nt õppida kasutama abivahendeid, pakkuda psühholoogilist tuge, kohaneda liikumistakistustega, parandada kõnet.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Eesti Töötukassa.

Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamiseks võtke palun ühendust sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine nõustajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit

Alates 2019 on Lullabed MTÜ Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.

Tere tulemast!

Vanus

3-8 aastat

Vanus

8-13 aastat

Vanus

13-18 aastat

Vanus

19-28 aastat

Vanus

28+ aastat

Vanus

Kogu perele

3-8 aastat

Täiesti suurepärane ja imetlusväärne vanus!

Algab lapse ja vanema koostoimimise lagunemine (selle positiivses tähenduses) – teie lapsel on aeg avastada enda jaoks inimsuhete maailm, mis toimub läbi rollimängu. Laps kordab nähtud tegevusi, laiendab tema jaoks oluliste isikute ringi. Nüüd olete seda mitte ainult Teie, vaid ka eakaaslased. Ning just see mäng, nende reeglitega, määratleb lapse positsiooni, tema maailma ning sootsiumi tajumise, arendades psüühilise tegevuse erinevaid valdkondi.

Välja kujuneb näitlik-kujundlik mõtlemine, teie laps õpib orienteeruma ümbritsevas maailmas ning uurib seda aktiivselt. Areneb mnemoonika, meeldejätmine muutub meelevaldseks. Laps hakkab kasutama kõnet kui planeerimisvahendit, mitte vaid soovide ning emotsioonide väljendamiseks. Ning, mis kõige tähtsam – lapsel kujuneb ning areneb välja enesehinnang. Ta mõistab juba erinevust reaalse Mina ja ideaalse Mina vahel. Olge äärmiselt tähelepanelik ning ettevaatlik!

Nüüd aga vaatame vanusele iseloomulike probleemide nimekirja. Võimalik, et me saame teid aidata!

Kõrge ärevuse tase

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Kõne ja kirja arenguhäired

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Lapse ärevus ja konfliktsus

Lapse arengu jälgimine

Probleemsed elusituatsioonid

Liigne või ebapiisav kehakaal

Toidutalumatus

Enurees

Kõnehäired

Hüperaktiivsus

Adapteerumine sootsiumis

Hirmud

Ebaterved eluviisid

Rahutus

Ärev seisund

Rasked mõtted

Segadus

Suhtlemisraskused

Enesekindluse puudumine

Ärrituvus ja jonnakus

Terviseprobleemid

8-13 aastat

Sotsialiseerumine, eneseteostus ja füüsiline areng – need on selle vanuse võtmesõnad.

Lapse tähelepanu fookus nihkub järk-järgult eakaaslaste ja täiskasvanute suunas, kelle arvamus ja hinnangud tegudele muutuvad üha olulisemaks. Lapsed on liikuvad ja emotsionaalsed, ootavad toetust ning heakskiitu vanematelt. Antud etapil ei tasu teha väga pikaajalisi plaane ja stsenaariume – edu on teie lapse jaoks väga oluline, kuid see peab olema nähtav ja kättesaadav lähitulevikus.
Võistlused, seiklused, otsingud – need emotsionaalse värvinguga tegevused võtavad lapsed rõõmuga vastu, usaldades täielikult vanemat või autoriteetsemat inimest.

Hoidke meeles, et laps kardab kaotamist ning on kriitika suhtes väga tundlik. Tunnustage ja kiitke. Suunake lapse huvi ümbritsevale maailmale ning vastake lihtsalt, huvitavalt ja kannatlikult tema küsimustele!

Nüüd aga vaatame vanusele iseloomulike probleemide nimekirja. Võimalik, et me saame teid aidata!

Kõrge ärevuse tase

Lapse arengu jälgimine

Kõne ja kirja arenguhäired

Küsimused algkoolis õppimise kohta

Pingelised suhted lapsega

Probleemid koduste ülesannete täitmisel

Probleemsed elusituatsioonid

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Liigne või ebapiisav kehakaal

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Hirmud

Toidutalumatus

Hüperaktiivsus

Adapteerumine sootsiumis

Enurees

Terviseprobleemid

Kõnehäired

Lähedase inimese lahkumine

Ärrituvus ja jonnakus

Lapse ärevus ja konfliktsus

Rahutus

Segadus

Suhtlemisraskused

Enesekindluse puudumine

Ärev seisund

Ebaterved eluviisid

Rasked mõtted

13-18 aastat

Keeruline, kuid samas väga huvitav ja oluline periood nüüd juba mitte lapse, vaid lapsevanema arengus.

Saabunud on organismi füüsilise ümberkujunemise aeg. Kellelgi toimub see pisut varem, kellelgi pisut hiljem, kuid peaaegu kõikide noorukite jaoks on see mitte kõige lihtsam periood nende elus – füüsiline küpsemine mõjutab tugevalt neuropsüühilist käitumist.
Sõprade arvamus muutub ootamatult olulisemaks, kui lapsevanemate oma. Oma seisukohtade eest seismine, vaidlused, soov näida täiskasvanud, emotsioonid, muutlikkus, kinnistatus oma muredele – tõenäoliselt on Teie kui lapsevanema jaoks see kõik tuttav. Lihtsalt meenutage, milline olite selles vanuses Teie?
Kas tuli meelde? Nüüd lihtsalt mõistke ja võtke oma laps vastu sellisena nagu ta on. Nagu vaid mõned aastad tagasi, on tema jaoks endiselt Teie toetus väga vajalik, kuidas ta ka ei püüaks seda varjata, näides täiskasvanu ja kogenuna. Siirus ning vastastikune usaldus – see on edu võti paariks järgmiseks aastaks. Aidake rahulikult, järjekindlalt ning kannatlikult oma lapsel end leida.

Nüüd aga vaatame vanusele iseloomulike probleemide nimekirja. Võimalik, et me saame teid aidata!

Kõrge ärevuse tase

Õigused ja kohustused sootsiumis

Kõne ja kirja arenguhäired

Hirmud

Pingelised suhted lapsega

Terviseprobleemid

Unetus

Tervise profülaktika

Ebaterved eluviisid

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Probleemsed elusituatsioonid

Liigne või ebapiisav kehakaal

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Kõne taastamine traumade ja insultide järgselt

Toidutalumatus

Hüperaktiivsus

Adapteerumine sootsiumis

Depressioon

Probleemsed pereküsimused (lahutus, rasedus jne)

Vajadus psühholoogilise toe järgi

Probleemid koduste ülesannete täitmisel

Kõnehäired

Vajate sotsiaalset kaitset?

Lähedase inimese lahkumine

Rahutu uni

Uinumisprobleemid

Ärrituvus ja jonnakus

Lapse ärevus ja konfliktsus

Rahutus

Ärev seisund

Rasked mõtted

Segadus

Suhtlemisraskused

Isiklik, sotsiaalne, tööalane areng

Enesekindluse puudumine

19-28 aastat

Seda vanust nimetatakse hilise nooruse vanuseks, see on inimese intellekti ja iseloomu kujunemise periood.

Stabiliseerub iseloom, lisandub otsustusvõimet, optimismi ja soovi tegutseda. Kuid mis on tähtis – see on ka eneseanalüüsi, enesehinnangu ja identiteedikriisi periood. Inimene hakkab otsima oma kohta ümbritsevas maailmas, valides mitmete variantide vahel. Nii iseenda kui sootsiumi pakutud variantide vahel. See on esimeste iseseisvate otsuste vastuvõtmise aeg. Kes ma olen selles maailmas, kus ja kes ma tegelikult olla soovin, mis on minu jaoks mugav, mis mitte – nendele küsimustele vastamiseks on vaja piisavalt jõudu, teadmisi ja kogemust.

Aga esimene armastus, esimene ebaedu partneriga, kes veel eile tundus ainus ja ideaalne – kui paljude lapsevanemate jaoks on need probleemid tähendanud unetuid öid. Kuid just läbi kõige selle oleme me kõik õppinud looma pikaajalisi usalduslikke suhteid, ohvreid tooma ja järgi andma, oma tegude eest vastutama. See kogemus muutub täiesti hindamatuks juba väga varsti. Ning parem on see kogemus saada oma perekonna toel.

Nüüd aga vaatame vanusele iseloomulike probleemide nimekirja. Võimalik, et me saame teid aidata!

Kõrge ärevuse tase

Pingelised paarisuhted

Jõu ja „elutahte“ puudumine”

Õigused ja kohustused sootsiumis

Pingelised suhted lapsega

Isiklik, sotsiaalne, tööalane areng

Unetus

Tervise profülaktika

Adapteerumine sootsiumis

Probleemsed elusituatsioonid

Depressioon

Liigne või ebapiisav kehakaal

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Hirmud

Toidutalumatus

Probleemsed pereküsimused (lahutus, rasedus jne)

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Kõne taastamine traumade ja insultide järgselt

Vajadus psühholoogilise toe järgi

Vajate sotsiaalset kaitset?

Soov töötada läbi pere/suguvõsa küsimused

Rahutu uni

Uinumisprobleemid

Ärrituvus ja jonnakus

Rahutus

Ärev seisund

Rasked mõtted

Segadus

Suhtlemisraskused

Enesekindluse puudumine

Lähedase inimese lahkumine

28+ aastat

Millised seosed on Teil selle vanusega? Paljud on juba jõudnud midagi saavutada, maja ehitada, pere luua ja lapsed saada, omandada hariduse ning leida sobiva töö.

Elu on liikunud oma tavapärasesse voolusängi koos oma väiksemate ja suuremate, juba harjumuslikeks saanud probleemide jadaga. Stabiilsus? Ei, üldse mitte. Me võime Teid rõõmustada. Te olete aktiivse arengu vanuses. Ning tegelikult on kõik alles ees. See on aeg eesmärkide saavutamiseks ning ühtedeks esimestest on perekond, karjäär ning edu lapsevanema rollis. Igaüks neist on väga tähtis – tasakaalust väljumine võib tuua kaasa tugeva psühholoogilise kriisi, mis on võimeline lõhkuma kogu Teie edu ja plaanid teistes eluvaldkondades. Selle välisteks ilminguteks on üksinduse ja ebatäiuslikkuse tunne, depressioon, paanikahäired või tervisemured.
Kuid medalil on ka teine pool. Mõistes, mida me saame ja peame endas muutma, saavutades harmoonia suhetes perekonna ja sootsiumiga hakkab inimene harmooniliselt edasi arenema – kätte jõuab pikk ja suurepärane eneseteostuse, eneseväljenduse, loomingu aeg. Maailm teie ümber võib muutuda märkamatult ning kõige suurepärasemal moel. Ning meie oleme valmis Teid selles aitama.

Nüüd aga vaatame vanusele iseloomulike probleemide nimekirja. Võimalik, et me saame teid aidata!

Kõrge ärevuse tase

Pingelised paarisuhted

Jõu ja „elutahte“ puudumine

Õigused ja kohustused sootsiumis

Pingelised suhted lapsega

Isiklik, sotsiaalne, tööalane areng

Unetus

Tervise profülaktika

Adapteerumine sootsiumis

Probleemsed elusituatsioonid

Depressioon

Liigne või ebapiisav kehakaal

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Hirmud

Toidutalumatus

Probleemsed pereküsimused (lahutus, rasedus jne)

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Kõne taastamine traumade ja insultide järgselt

Vajadus psühholoogilise toe järgi

Vajate sotsiaalset kaitset?

Soov töötada läbi pere/suguvõsa küsimused

Rahutu uni

Uinumisprobleemid

Ärrituvus ja jonnakus

Rahutus

Ärev seisund

Rasked mõtted

Segadus

Suhtlemisraskused

Enesekindluse puudumine

Lähedase inimese lahkumine

Üldised probleemid

Kõikidele vanustele omased probleemid

Nagu ka pealkirjast näha, võivad mõned probleemid ja elulised situatsioonid olla mitte seotud inimese vanuselise arengu eripäradega või väljenduvad sarnaselt igas vanuses.

Kui Teid miski häirib, valige see probleem allpool asuvast nimekirjast ning me püüame Teid kindlasti aidata.

Kõrge ärevuse tase

Toidutalumatus

Probleemsed elusituatsioonid

Konsultatsioon lapse toitumise kohta

Tähelepanu defitsiidi sündroom

Liigne või ebapiisav kehakaal

Ärrituvus ja jonnakus

Rahutus

Ärev seisund

Rasked mõtted

Segadus

Suhtlemisraskused

Enesekindluse puudumine

Hirmud

Adapteerumine sootsiumis

Ei leidnud probleemile lahendust?

Pidage nõu meie spetsialistidega.

Korduma kippuvad küsimused

Sellelt lehelt leiate kesskuse Lullabed täielikud rekvisiidid ning administratsiooni kontaktid
Samuti oleme Teie jaoks ette valmistanud vastused korduma kippuvatele küsimustele – kuidas meie juurde pääseb ning millega me tegeleme. Kuid kui Te meie leheküljelt vastust ei leidnud, kirjutage või helistage julgelt, räägime hea meelega endast rohkem.

Kuidas õige teenus valida?
Kõige lihtsam viis – pöörduge tagasi meie kodulehe pealehele, valige oma vanus või lähedase inimese vanus meie elutee kaardilt, vaadake vanusele tüüpilistele probleemide nimekirja ning valige Teid häiriv probleem.
Te liigute automaatselt edasi vajalikule teenusele või metoodikale. Kui Teil on kahtlusi – lihtsalt helistage või kirjutage meile ning koos leiame me kindlasti sobiva lahenduse!
Mis on liivateraapia?
Liivateraapia on üks hämmastavatest kunstiteraapia meetoditest, mis lubab inimesel ise näha, mis tema sise- või välismaailmas tegelikult toimub.
See on üks viise iseendaga ja välismaailmaga suhtlemiseks; ainulaadne viis sisemise pinge leevendamiseks, kujutades seda alateadvuse-sümboolsuse tasandil, mis võimaldab suurendada enesekindlust ja avada uusi arenguteid.

Annab võimaluse taastada psüühiline terviklikkus, luua oma unikaalne kujutis, maailmapilt ja puudutada sügavat, tõelist mina.

Mis on Kompleksne Muinasjututeraapia©?
Mis on Kompleksne Muinasjututeraapia©?
Kompleksne Muinasjututeraapia© (lühendatult KM, meetodi autor T. D. Zinkevitsh-Jevstignejeva) on keel, milles saab rääkida inimese sisemaailmaga, tema alateadvusega, tema hingega.

Selle paketi peamine eesmärk on anda teile võimalus täielikult puhata, samuti lõõgastuda ja taastada tervislik uni.

Meie kehal on suur elujõulisus ja see puhastub, uueneb, taastub pidevalt. Kui teda mitte häirida, vaid koostööd teha.

Muuhulgas vajab keha korralikku puhkust, mis annab teile ka võimaluse immuunsüsteemi säilitamiseks.

Eriliste psühhoterapeutiliste variantide abil eeldatakse teie sümboolne tagasipöördumine perinataalsesse perioodi, kus saate tunnetada ja kogeda häirimatuse ja rahu aistingut, mis aitavad leevendada lihaspingeid ja ärevust, küllastavad teid elujõu, lohutuse ja turvatundega.

Keskuse külastamise reeglid
Päev enne seanssi soovitame mitte osaleda psühholoogilistel koolitustel ja töötubades.
Enne teraapiaseansi külastamist on soovitatav mitte kasutada parfüüme.
Seansile minnes ärge tarvitage ergutavaid ja alkoholi sisaldavaid jooke.
Teraapiakeskuse ruumides on keelatud viibida tänavajalatsites ja -rõivastes.
Seansi ajal lülitage mobiiltelefon välja / seadistage vaikse režiimi peale ja jätke administraatori hooleks.
Palun tulge seansile 10 minutit varem.
Broneeringu tühistamisest tuleb kindlasti teada anda eelneva tööpäeva vältel, kas telefoni või e-maili teel.
Kui olete hilinenud 15 minutit, on administraatoril õigus teie seanss tühistada või viia üle uuele, Teiega kokkulepitud ajale.
Maksta saab enne seansi algust või peale seansi lõppu.
Alla 12-aastased lapsed külastavad keskust ainult täiskasvanu saatel, kes vastutab lapse käitumise, tervise ja turvalisuse eest.
Täpsustavaid küsimusi võib alati esitada keskuse administraatorile.
Kui tulete autoga

Parkimine on Lullabed keskuse territoriumil tasuta.

Kui tulete ühistranspordiga

Peatus “L. Koidula” kui tulete bussiga Kesklinnast, Mustamäelt, Haaberstis, Põhja- Tallinnast. Peatus “F.R. Kreutzshaldi” kui tulete Lasnamäelt, Piritalt.

Kui tulete trammiga peatus “Tallinna Ülikool”.

Meie rekvisiidid

LULLABED MTÜ
Tuukri 52, Tallinn, Eesti

Регистр. код: 80563272

LHV PANK

EE667700771003774992

Juhtkond

Administraator:
+372 58 870 507

info@lullabed.ee

Jelizaveta Haustova, keskuse asutaja, psühholoog:

+372 58 191 488

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on küsimusi meie teenuste kohta, vastame hea meelega!