Oled oodatud ja teretulnud!

 

Oleme siin selleks, et anda Teile puhkust, tervist ja meelerahu, aidata avastada uusi ja põnevaid teid.

LullaBed® Rehabilitatsioonikeskus

Psühholoogilise rehabilitatsioonikeskus LullaBed®

Meie keskuse töötajate eesmärk, ülesanded ning missioon on püsinud muutumatutena juba palju aastaid. See on inimese abistamine ja toetamine tema püüdluses olla õnnelik ja rahulik igal elutee etapil.

Keda me aitame?

Aitame kõiki peale alkoholi – ja uimastisõltlaste, sest see eeldab mõningaid lisatingimusi. Aga me tuleme toime kõige keerulisemate psühholoogiliste probleemidega ja meil ei ole vanusepiiranguid. 

Me saame aidata nii kõige väiksemat ilmakodaniku, kes võitleb vapralt talle näivate ületamatute raskustega, kui ka täiskasvanut, kelle probleemid on tingitud kiirest elutempost. Aga igale vanusele ja igale olukorrale valime oma unikaalse programmi,  diagnostika ja spetsiaalse algoritmi LullaBed® alusel.

Millega me saame aidata?

Klassikalise psühholoogilise rehabilitatsiooni keskusena aitame me tulla toime depressiooni, stressi, unetuse ja paanikahäiretega või siis aitame lihtsalt kogunenud väsimuse maha võtta. Samuti töötab Teie heaks logopeed, eripedagoog, loovterapeut ning sotsiaaltöötaja.

 

Kuidas saada teenuseid perearsti suunamisel?

  • Saatekirja saamiseks pöörduge palun Teie perearsti poole.
  • Väljastatud digisaatekirja saate alla laadida Patsiendiportaalist.
  • Saatke digisaatekirja e-posti aadressile: info@lullabed.ee, palun ärge unustage märkida kontakt telefoninumber, et saaksime Teiega ühendust võtta.

NB! Rehabilitasioonikeskusel puudub ligipääs Patsiendiportaalis asuvale kliendiinfole. Digisaatekirja saamiseks peab klient ise dokumenti alla laadima ja rehabilitatsioonikeskusele edastama.

Küsimuste korral saate pöörduda Meie administraatori poole helistades tel. nr.  5887 0507, keskuse töötamise ajal.

Saatekirja allaladimise juhend: Vastuvõtud ja saatekirjad – Vaata saatekirja – Näita rohkem – Vaata tervikdokumendi – Print – Linnuke iga lahtri juures ning vajutada “Print” – Printeri valikus vajutada “Save as PDF”.

Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus ja kuidas seda taotleda?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on sotsiaalteenus, mis on mõeldud eri- või abivajadusega laste, noorte ning täiskasvanute toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul ning kui toimetuleku parandamiseks ei piisa üksikteenuste osutamisest.

SRT on kompleksne teenus läbi erinevate spetsialistide eesmärgipärase ja koordineeritud töö, koostöös pere, lapse või noorega seatud eesmärkide saavutamiseks.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

SRT saamiseks tuleb täita sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on leitav SIIT, samuti kõikides Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes. Suunamisotsus rehabilitatsiooniteenusele saadetakse taotluses märgitud e-postile või elukoha aadressil.

  • Kui Te juba saate teenused teises rehabilitatsioonikeskuses, siis Teil on vaja teavitada seda keskust, et Te soovite loobuda nende teenustest ja samuti teavitada Sotsiaalkindlustusametit, mis põhjusel soovite vahetada rehabilitatsioonikeskust. 
  • Saatke Teie otsuse ( allkirjastatud konteiner, 4 PDF failidega sees) meile e-postile info@lullabed.ee.
  • Anname vastuse 5-7 tööpäeva jooksul.

Mis on tööalase rehabilitatsiooni teenus ja kuidas seda taotleda?

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on valmistada inimest ette tööeluks ja toetada teda tööle asumisel või töötamisel.

Kui inimesel on puude või haiguse tõttu mitu takistust ja ta vajab seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Rehabilitatsioonispetsialistid saavad aidata leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema, sh täites tööülesandeid. Rehabilitatsioonimeeskond saab aidata inimesel tööellu sisse elada, nõustada tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või ka töökeskkonda kohandada. Samuti saab rehabilitatsioonimeeskond pakkuda abi igapäevaelus esinevate probleemide lahendamisel, nt õppida kasutama abivahendeid, pakkuda psühholoogilist tuge, kohaneda liikumistakistustega, parandada kõnet.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Eesti Töötukassa.

Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamiseks võtke palun ühendust sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine nõustajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit

Alates 2019 on Lullabed MTÜ Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamisel.

Vanus

2-5 aastat

Vanus

6-10 aastat

Vanus

11-13 aastat

Vanus

14-17 aastat

Vanus

2-5 aastat

Vanus

6-10 aastat

Vanus

11-13 aastat

Vanus

14-17 aastat

Vanus

18-27 aastat

Vanus

28-34 aastat

Vanus

35-44 aastat

Vanus

60+ aastat

Vanus

45-60 aastat

Vanus

18-27 aastat

Vanus

28-34 aastat

Vanus

35-44 aastat

Vanus

60+ aastat

Vanus

45-60 aastat

2-5 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Algab lapse ja tema keskkonna vahelise dialoogi kujunemine. Rollimängud ja keeleline aktiivsus võimaldavad lapsel maailma uurida mitte ainult oma kogemuste kaudu, vaid ka teiste inimestega suhtlemise kaudu. Suur vajadus armastava, usaldusväärse täiskasvanu järele.

Areng ja teostus

Kujuneb visuaalne ja kujundlik mõtlemine, laps õpib orienteeruma ümbritsevas maailmas ja uurib seda aktiivselt. Mäletamine muutub tahteliseks. Laps hakkab kasutama kõnet mitte ainult soovide ja emotsioonide väljendamiseks, vaid ka planeerimise vahendina. Oluline on peenmotoorika arendamine, muusika kuulamine ja liigutuste koordineerimise harjutused.

Isiksuse otsingud

Enesehinnangu kujunemine, esmane arusaamine mina pildist ja selle piiridest, iseseisvuse poole püüdlemine ja algatusvõime ilmnemine seisab vastu enesekindluse kahtlustele. 

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

6-10 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Toimub kohanemine eakaaslaste rühmaga, kelle eeskuju ja hoiakud muutuvad üha olulisemaks. Samal ajal on endiselt vaja vanemate heakskiitu ja arutelu oma ja teiste tegevuse kriteeriumide üle. Õpetajad ja juhendajad võivad tegutseda autoriteetse täiskasvanuna.

Areng ja teostus

Kujuneb “õppimise-harjutamise” mudel, laps püüab edukalt täita ülesandeid ja korraldused ning tema loogiline ja abstraktne mõtlemine areneb. Kuid siiski on emotsionaalne areng väga oluline: vajalik on visualiseerimine, lapse tunnete arutamine ja mitmesugused muljed. Laps õpib tegema järeldusi, analüüsima lihtsaid olukordi.

Isiksuse otsingud

Hoolsuse, eneseteostuse kujunemine erinevates tegevusvaldkondades, mis on vastuolus kogemuste puudumise ja läbikukkumise hirmuga.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

11-13 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Laps astub puberteedieasse, ehitab aktiivsemalt suhteid, otsib rühma, mis teda aktsepteerib ja toetab teda täiskasvanuks saamise perioodil. Selle rühma autoriteet muutub oluliselt suuremaks kui täiskasvanute oma. Tekib teadlikkus soorollidest, nooruk mõtleb oma seksuaalse atraktiivsuse üle ja suhtlusvõimekuse spekter kasvab.

Areng ja teostus

Kujuneb kriitiline mõtlemine, laps lakkab kõike uskumast ja püüab paljusid postulaate, sealhulgas täiskasvanute keelde, praktikas testida. Laps (varajane teismeline) läbib närvisüsteemi aktiivse arengu etapid, muutub füüsiliselt, millega seoses püüab ta realiseerida oma potentsiaali, kuid muutub vastuvõtlikumaks tagasipeegeldusele ja enesekahtlustele. Sageli ei näita seda väliselt, kuid vajab hädasti tuge.

Isiksuse otsingud

Identiteedi realiseerimist takistab uute sotsiaalsete rollide ja võimaluste rohkus, eneseotsingu periood.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

14-17 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Vanem teismeline on koos oma eakaaslastega valmis ennast maksma panema ja vajadusel vaidlustama seda, mis tundub aegunud ja tema vabadust piirav. Proovib uusi suhtlemisvorme, vajab mitmekülgseid kontakte, kogeb armumist ja sõprust kui kõige olulisemaid protsesse. Võib aktsepteerida täiskasvanuid väljaspool oma perekonda kui autoriteetseid isikuid – treenerit, psühholoogi.

Areng ja teostus

Organismi hormonaalne ümberstruktureerimine kutsub esile keerulisi vaimse arengu protsesse. Nooruk kaotab adekvaatse enesehinnangu, liialdades nii oma võimeid kui ka puudujääke. Valmisolek suurele intellektuaalsele koormusele satub vastuollu sotsiaalse eneseteostuse vajadusega. Tähelepanu lapse annetele ja võimetele ning tema mina toetamine, kuidas iganes see ka ei väljenduks, on arengu oluline tingimus.

Isiksuse otsingud

Lõpeb protsess oma identiteedi kujundamisest, eneseteadvusest, globaalsete elueesmärkide seadmisest. Provokatiivne käitumine on kõrge absoluutse armastuse vajaduse ilming. Ootuste ja tegelikkuse mittevastavus, laste naiivsuse ja täiskasvanute püüdluste kombinatsioon kutsub esile tõsiseid reaktsioone, kuni enesetapumõteteni välja. Seetõttu peab vanemate aktsepteerimine olema olulisem kui kontroll ja nõudmised.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

18-27 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Oma mina kujundamine toob kaasa selle, et nooruk eraldab oma huvid grupi huvidest ja muutub ühiskondlikest hinnangutest üha sõltumatuks.

Noormehed ja tütarlapsed püüavad praktikas realiseerida oma unistusi ja suhelda uute inimeste ja sotsiaalsete institutsioonidega, püüdes saavutada teatud sotsiaalset staatust. See on üks võtmemomente, mil esmakordselt võidakse teha märkimisväärsete tagajärgedega otsuseid ilma igasuguste juhiste või autoriteetide arvestamata. Eluliste prioriteetide sõltuvalt toimub sotsiaalse tõuke otsing.

Areng ja teostus

Inimese aju kasvab kuni 28. eluaastani, mistõttu paljud spetsialistid soovitavad seda faasi pidada noorukieaks. Lõpeb analüütilise mõtlemise kujundamine, psüühika töö on suunatud kõigi võimete ja varude rakendamisele elu praktikas, kõrge tootlikkuse ja valmisoleku suuremahuliseks tegevuseks. Inimese iseloom kujuneb lõplikult ja avaldub eredalt. Iseloomulikuks jooneks on multifunktsionaalsuse puudumine: inimene võib keskenduda ühele asjale, seetõttu teeb ta sageli valiku, millisel alal on tema prioriteet: isiklik või professionaalne, karjääri tehes ei loo suhteid ja vastupidi.

Isiksuse otsingud

Suures plaanis reaalsusega silmitsi seistes toob esile enese, oma lootusi ja plaane ümberhindamist. Noormees või tütarlaps vajab toetust ja mõistmist, aga ka laia mänguruumi enesekehtestuse katseteks. Ideaalide ja tegelikkuse vaheline konflikt võib sageli viia sügavate traumadeni.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

28-34 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Sõltuvalt elueesmärkide valikust võib see vanus olla nii kõige laiema ja mitmekesisema suhtlemise periood kui ka peresiseste suhete kujunemise aeg. Igal juhul hakkab inimene tugevalt tundma vajadust määratleda oma sotsiaalne staatus, saavutada teatud mugavustase ja saada ühiskondlikku tunnustust. Paljud inimesed teevad karjääri ja saavad keerulise kogemuse suhete hierarhilises süsteemis. Perekonna loomise ja laste sünni korral muutuvad aktuaalseks uued sotsiaalsed rollid.

Areng ja teostus

Tegemist on olulise perioodiga, kui esmakordselt on mõtlemise kujundamise protsess ja kõik võimed lõpule viidud, omandatud on esimesed oskused ja toimub kõige produktiivsem eneseteostus. On väga oluline, et see toimuks eluvaldkonnas, mis on tegelikult prioriteetne mitte ainult praegusel hetkel, vaid ka pikemas perspektiivis.

Isiksuse otsingud

Professionaalse ja isikliku eneseteostuse tingimustes kogeb inimene oma isiksuse ja eneseteadvuse uuendamist, seab oma mina uued piirid ja võtab endale pikaajalisi kohustusi. Sel perioodil kujuneb kas lähedus teatud inimestega või tekib isolatsiooni tunne.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

35-44 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Enamasti on selleks vanuseks inimesel kujunenud suhtlusring, mis jääb temaga tema elu lõpuni, seega on sotsiaalsed rollid määratletud, suhtlemiskogemus on kõrge ja positiivsel taustal suhtlemine ei tekita probleeme. Juhul kui eelmisel etapil tekkisid konfliktid tööl või kodus, võivad need olla väga raskesti talutavad, kuna need seavad kahtluse alla kogu töö, mida inimene on teinud enese ja oma koha elus otsimisel. Kätte jõuab elu keskea kriisi aeg. Sageli ilmnevad konkurentsiprobleemid ja esile kerkivad varjatud solvumised, mida me tajume kui ümbritsevate inimeste ebaadekvaatset hinnangut.

Areng ja teostus

Sellel etapil on inimene maksimaalselt valmis ilmutama oma mitmekülgsust ja multifunktsionaalsust, sest paljud oskused ja võimed on kujunenud ning teatud küsimuste lahendamine ei nõua liiga suuri kulutusi. Kui peres on lapsed, siis nad on juba suureks kasvanud, ja esmakordselt on võimalus oma isiklikku elu ja karjääri harmoniseerida. Ilmnevad esimesed märgid vanusega seotud muutustest ning tihti inimene mõtestab ümber vajaduse tervisliku eluviisi järele, kui ta pole seda varem teinud.

Isiksuse otsingud

Inimene seab üha enam küsimuse alla elu mõtte oma koha üle selles, kaalub, kui hästi ta end on teostunud ja kuidas teda ümbritsevad mõistavad. Hormonaalsed muutused tekitavad kahtlusi oma seksuaalses atraktiivsuses ja sunnivad ümber hindama mõningaid suhteid oma elus. Depressioonile ja ärevusele vastuvõtlik periood.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

45-60 aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Inimene hõivab ühiskonnas stabiilse koha, kuid hakkab kahtlema, kas ta suudab seda hoida, tunneb vajadust anda algatus noorematele inimestele üle, mis tundub valus. Sel perioodil iseloomustavad inimest kategoorilised hinnangud, sest on olemas sügav veendumus oma elukogemuses ja pädevuses. Kui inimese keskkond on kriitikavaba, ei pruugi see saada konfliktide taustaks, kuid sagedamini tekivad need siiski.

Areng ja teostus

Sageli kogevad inimesed selles vanuses pettumust oma tee, elukutse või peresuhete valikul, mõnel juhul on nad valmis tegema otsustavaid muudatusi, kui neil on selleks veel jõudu. Mõnikord ärkavad uinuvad talendid ja inimesed hakkavad aktiivselt ennast realiseerima mõnes hobis, loovuses, noorte õpetamises. Mitme ülesande korraga tegemine on endiselt võimalik, kuid realiseerimine nõuab selget planeerimist ja enesedistsipliini. Oma tervise eest hoolitsemine muutub hädavajalikuks ja püsivaks osaks elurütmis.

Isiksuse otsingud

Kas ma jäin endaks, kas ma teostasin ennast täielikult, mida ma suutsin saavutada – inimene on paljude eksistentsiaalsete küsimuste ümbermõtestamise protsessis.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

60+ aastat

Suhtlemine, sotsiaalne kohanemine

Enamasti selleks vanuseks on inimene harjunud energiasäästliku käitumis- ja suhtlusmudeliga ning leiab oma elulise positsiooni muutuvas maailmas. On väga oluline säilitada suhtlus lähedaste inimestega, saades nende tuge ja mõistmist. On vajalik otsida võimalusi osalemiseks erinevates sotsiaalsetes kontaktides, tegevustes ja üritustes.

Areng ja teostus

Paljud mõtteprotsessid muutuvad ja suureneb oht, et aju funktsioonid muutuvad oluliselt. Siiski jätkavad paljud kõrge intellektuaalse arenguga inimesed teaduslikke avastusi, teadusuuringuid, raamatute ja memuaaride kirjutamist, õpetamist ja juhendamist. Inimene vajab lisapingutusi, et tema keha ja vaim töötaksid harmoonias, koostöös ja säiliks võimalus eneseteostuseks, eneseteadvuseks. Teatud ajahetkel jõuab inimene oma jõudude tasakaalupunkti ja suudab iga päeva pikalt huviga ja kasulikult elada, tajudes elu kui hämmastavat seiklust ja imelist kingitust uute kogemuste jaoks.

Isiksuse otsingud

Aeg kokkuvõtete tegemiseks, katse säilitada oma terviklikkus hoolimata desintegratsiooni protsessidest, võimalus veeta rohkem aega lähedastega, õppida midagi uut, ümber mõtestada oma isiksuse ja elu üle.

Leidke oma päring

Konsultatsioonide ja tugiprogrammide teematabel

LullaBed® metoodikad

Üldised probleemid

Kõikidele vanustele omased probleemid

 

Nagu ka pealkirjast näha, võivad mõned probleemid ja elulised situatsioonid olla mitte seotud inimese vanuselise arengu eripäradega või väljenduvad sarnaselt igas vanuses.

Kui Teid miski häirib, valige see probleem allpool asuvast nimekirjast ning me püüame Teid kindlasti aidata.

LullaBed® metoodikad

Ei leidnud probleemile lahendust?

Pidage nõu meie spetsialistidega.

Korduma kippuvad küsimused

Sellelt lehelt leiate Lullabed® keskuse rekvisiidid ja administratsiooni kontaktandmed. Samuti oleme Teie jaoks koostanud vastused korduma kippuvatele küsimustele, näiteks kuidas meie juurde pääseda ja millega me tegeleme. Kui aga meie veebilehelt soovitud vastust ei leia, võtke julgesti ühendust – kirjutage või helistage. Räägime hea meelega lähemalt enda tegevustest.

Mis on LullaBed® meetod?

Autori meetod, mille aluseks on patenteeritud leiutised ja oskusteabe arendused, nende alusel püütakse mõjutada paljusid inimese tundeid: kuulmine, nägemine, tasakaalutunne, rütmitunne, taktitunne. LullaBed-i sessioon toimub täiskasvanu jaoks mõeldud hällivoodis. Hällilaulu muusika, voodi kiikumine aktiveerib meie geneetilises mälus turvatunde, mis on  imikule omane. Seansi temporütm valitakse ja kohandatakse individuaalselt. Iga seanss taastab sisemise harmoonia, enesekindluse, leevendab ärevuse ja depressiooni sümptomeid, aitab luua positiivset kontakti ümbritseva maailmaga. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.

Kuidas õige teenus valida?

Kõige lihtsam viis on naasta meie kodulehe avalehele, valida enda või lähedase inimese vanus meie elutee kaardilt, tutvuda sellele vanusele iseloomulike probleemide loeteluga ja valida endale kõige enam kõnetav küsimus.

Kuidas me aitame?

Meie keskuses on suur valik psühholoogilise abi osutamise, emotsionaalse toe, energiabilansi taastamise  ja inimese organismi tervendamise metoodikatest ja tehnikatest. Oleme leidnud lähenemisviise, mis kompleksis eriti tõhusalt toimivad ja need on praegu meie ajaproovile pandud ja ekspertide poolt heaks kiidetud programmid. Tuhanded rahulolevad kliendid on meie peamine rõõm ja uhkus ning meie töö peamine kriteerium. Meie keskuse peamiste töövõtetega saate tutvuda sellel lehel.

Kuidas me kunstiteraapiat kasutame?
Paljud meie töövõtted ja tehnikad on tulnud kunstiteraapiast. Paljudes Euroopa riikides on see iseseisev suund, teraapilise toe liik, mida soovitatakse inimestele rehabilitatsiooniprotsessis pärast raskeid haigusi, vigastusi, kriisi läbi elamise olukorras. Kunstiteraapia on kunsti teraapiline mõju, mille inimene loob ise (nt joonistamine, pottsepa teraapia, kudumine) või mida saab konsultandilt (muusika, lugemine, filmijupid). Kõik kunstiliigid suhtlevad meie sügavate teadvus kihtidega psüühika alus keeles – kujundlikus mõtlemises. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.
Mis on liivateraapia?
Liivateraapia on üks hämmastavatest kunstiteraapia meetoditest, mis lubab inimesel ise näha, mis tema sise- või välismaailmas tegelikult toimub.
See on üks viise iseendaga ja välismaailmaga suhtlemiseks; ainulaadne viis sisemise pinge leevendamiseks, kujutades seda alateadvuse-sümboolsuse tasandil, mis võimaldab suurendada enesekindlust ja avada uusi arenguteid.

Annab võimaluse taastada psüühiline terviklikkus, luua oma unikaalne kujutis, maailmapilt ja puudutada sügavat, tõelist mina.

Millega aitab narratiivne teraapia (muinasjututeraapia)?

Narratiivravi ehk muinasjututeraapia see on abi läbi tervendavate lugude. Tegemist on kunstiteraapia liigiga, mida rakendavad oma sessioonidel psühholoogid ja nõustajad. Igas selles loos leiab inimene olukordi, tundeid, katsumusi, mis on sarnased nendele,mida inimene elab läbi  ilmsi. Kõrvalvaade, kujundlik kirjanduskeel aitab meil mõista oma probleeme ja leida ressursse nende lahendamiseks. Kompleksne Muinasjututeraapia© (lühendatult KM, meetodi autor T. D. Zinkevitsh-Jevstignejeva) on keel, milles saab rääkida inimese sisemaailmaga, tema alateadvusega, tema hingega.Meie keskusel on litsents selle meetodi rakendamiseks ja see rõõmustab meid, sest just muinasjutud on inimkonna kullafond, kõigi elusituatsioonide raamatukogu ja tervendav allikas meie psüühikale. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.

Mis on Kompleksne Muinasjututeraapia©?
Mis on Kompleksne Muinasjututeraapia©?
Kompleksne Muinasjututeraapia© (lühendatult KM, meetodi autor T. D. Zinkevitsh-Jevstignejeva) on keel, milles saab rääkida inimese sisemaailmaga, tema alateadvusega, tema hingega.

Selle paketi peamine eesmärk on anda teile võimalus täielikult puhata, samuti lõõgastuda ja taastada tervislik uni.

Meie kehal on suur elujõulisus ja see puhastub, uueneb, taastub pidevalt. Kui teda mitte häirida, vaid koostööd teha.

Muuhulgas vajab keha korralikku puhkust, mis annab teile ka võimaluse immuunsüsteemi säilitamiseks.

Eriliste psühhoterapeutiliste variantide abil eeldatakse teie sümboolne tagasipöördumine perinataalsesse perioodi, kus saate tunnetada ja kogeda häirimatuse ja rahu aistingut, mis aitavad leevendada lihaspingeid ja ärevust, küllastavad teid elujõu, lohutuse ja turvatundega.

Kuidas me kasutame sugestiiv teraapiad?

Sugestiiv teraapia on abi tehnikad, mille aluseks on  sisendamine ja enesesisendus. Me rakendame seda võimalikult leebelt, aidates inimesel valida õige hoiaku ja  häälestada sellele laadale, mis toob maksimaalset kasu vaimsele ja füüsilisele tervisele. Paljud kahjulikud harjumused, söömishäired, unehäired, laste enurees nõuavad sellist abi ja me võime uhkusega öelda, et leiame alati stsenaariumi, mis klienti aitab ja tema organismi tasakaalu viib, suunab ravile probleemidest, millega sageli ei ole võimalik ravimitega  toime tulla. Te võite saada vajaliku hoiaku, mis saab toeks Teie püüdlusele olla jõukam ja tugevam ning nõustaja õpetab, kuidas taasesitada selliseid hoiakuid ja olla abiks iseendale. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.

Mis on Aromatouch?

Enne seda , kui elu organismid maa peal signaali kõne selgeks said, suhtles enamik neist lõhnade abil. Need on ka tänapäeval „keeleks” miljarditele maakera elanikele. Ka meie mõistame seda keelt, kuid meie teadvus ei pruugi alati ära tunda sõnumeid  mida toovad meile lõhnad. Aga meie psüühika sügavad kihid tajuvad neid suurepäraselt, eristades kõige peenemaid toone. Selle peal ehitatakse aroomiteraapia meetodi  Aromatouch: spetsialistid valivad teie jaoks välja need lõhnad, mis suunavad teie ajule kõige positiivsemaid ja olulisemaid sõnumeid ning annavad märkamatut tuge meie siseressurssidele. Lõhnade abil hakkame eristama maailma erksaid värve, nägema maailma positiivsemalt, uskuma endasse. Aromatouch aitab meil leida varjatud jõude ja võimalusi. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.

Kuidas aitavad hindamispraktikad?

Paljud on kuulnud sellest lihtsast meetodist stressist välja minemiseks nagu mõned sügavat väljahingamist hingamise viivitusega. Mis siis toimub? Hingamis viivitus tekitab väikese hapnikupuuduse, mida meie aju tajub ohuna ja mobiliseerib koheselt oma ressursid. See näide näitab, mille peale  hingamispraktikad põhinevad: hapniku puudus või üleküllus, õhu koostis, see mida me  hingame, hingamisrütm on omapärased „signaalilipud”, millega organism teatab „juhtimiskeskusele” – meie peaajule –, mis toimub ümberringi. Terapeudid, kes teavad selliste signaalide tähendust, saavad teid edukalt aidata, sooritades hingamisharjutusi, viia oma aju ja keha tervikuna aktiivsusele, taastada tasakaalu, saada energiat, leevendada selliste seisundite sümptomeid nagu ärevus, stress, unetus. Kõik metoodikad ja töövõtted meie keskuses valitakse iga kliendi jaoks individuaalselt.

Keskuse külastamise reeglid
 • Päev enne seanssi soovitame mitte osaleda psühholoogilistel koolitustel ja töötubades.
 • Enne teraapiaseansi külastamist on soovitatav mitte kasutada parfüüme.
 • Seansile minnes ärge tarvitage ergutavaid ja alkoholi sisaldavaid jooke.
 • Teraapiakeskuse ruumides on keelatud viibida tänavajalatsites ja -rõivastes.
 • Seansi ajal lülitage mobiiltelefon välja / seadistage vaikse režiimi peale ja jätke administraatori hooleks.
 • Palun tulge seansile 10 minutit varem.
 • Broneeringu tühistamisest tuleb kindlasti teada anda eelneva tööpäeva vältel, kas telefoni või e-maili teel.
 • Kui olete hilinenud 15 minutit, on administraatoril õigus teie seanss tühistada või viia üle uuele, Teiega kokkulepitud ajale.
 • Maksta saab enne seansi algust või peale seansi lõppu.
 • Alla 12-aastased lapsed külastavad keskust ainult täiskasvanu saatel, kes vastutab lapse käitumise, tervise ja turvalisuse eest.
 • Täpsustavaid küsimusi võib alati esitada keskuse administraatorile.
Kui tulete autoga

Rävala ärimaja ees on tasuline parkla. Hind – 2.50 €/pool tundi

Kui tulete ühistranspordiga

Rävala ärimaja vastas on peatus Kaubamaja, kus peatuvad bussid 1, 2, 29, 46 ja trollid 1, 3.

Samuti 4 min käias asub peatus Estonia, kus peatuvad  3, 9, 11, 15, 16, 22, 23, 24, 31, 35, 40, 42, 54, 55, 67.

Meie rekvisiidid

OÜ Lullabed Center

Rävala pst 6, 10143 Tallinn, Eesti

Registrikood: 16886193

LHV PANK EE857700771009847917

KMKR EE102691469

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on küsimusi meie teenuste kohta, vastame hea meelega!