BRONEERI AEG

Hinnakiri

Lullabed keskuse tasulised teenused

Teenused osutatakse üldkorras, arsti saatekirja pole vaja.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

On mõeldud puudega, osalise või puuduva töövõimega inimestele. Teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele. Teenuseid vahendab Töötukassa

Keskuse teenuste hinnakiri

Vajadusel pidage nõu oma perearstiga või meie keskuse administraatoriga.

Uued hinnad kehtivad alates 01.05.2023

Psühholoogi teenused
 • Individuaalne konsultatsioon, 60 min – 83.00 EUR
 • Online konsultatsioon, 60 min – 83.00 EUR
 • Individuaalne konsultatsioon, 90 min – 106.00 EUR
 • Pere- või paarikonsultatsioon, 90 min – 106.00 EUR
 • Psühholoogoline programm 5 seanssi x 60 min – 380.00 EUR
Logopeed-defektoloogi teenused
 • Esmane konsultatsioon hindamisega (uuring), 60 min – 61.00 EUR
 • Korduv logopeedi vastuvõtt 60 min – 59.00 EUR
 • Pakett 5 x 60 min – 250.00 EUR
 • Pakett 10 x 60 min – 425.00 EUR
 • Logopeediline massaaz 30 min – xx.00 EUR
 • Pakett 5 x 40 min – xx.00 EUR
 • Pakett 10 x 40 min – xxx.00 EUR
Loovteraapia
 • Esmane vastuvõtt hindamisega, 60 min – 49.00 EUR
 • Korduv vastuvõtt, 60 min – 42.00 EUR
 • Korduv vastuvõtt, 40 min – 39.00 EUR
 • Pakett 5 x 60 min, täiskasvanud – 195.00 EUR
 • Pakett 10 x 60 min, täiskasvanud – 390.00 EUR
 • Pakett 5 x 45 min, lapsed – 175.00 EUR
 • Pakett 10 x 45 min, lapsed – 320.00 EUR
Massaaž
 • Massaaž 30 min – 27.00 EUR
 • Massaaž 60 min – 50.00 EUR
Lullabed häll
 • Ühekordne seanss 45 min – 32.00 EUR
 • Pakett 3 x 45 min – 72.00 EUR
AromaTouch-teraapia
 • AromaTouch täiskasvanute teraapia, 60 min – 47.00 EUR
 • AromaTouch-teraapia lastele (käed ja jalad), 30 min – 27.00 EUR
Soolakamber
 • Laps kuni 16 a, 30 min – 5.00 EUR
 • Täiskasvanu alates 16 a, 30 min – 9.00 EUR
 • Pakett täskasvanu + laps kuni 16 a, 30min – 13.00 EUR
 • Pakett täskasvanu + laps kuni 16 a, 5 x 30 min – 58.00 EUR
Teenusele mitteilmumine
 • Teenusele mitteilmumine – 30.00 EUR

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega või osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevases elus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 71,52 EUR;
Logopeed-defektoloogi teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 27,31 EUR;
 • logopeedi grupiteenus, 60 minutit – 9,72 EUR;
Sotsiaaltöötaja teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 27,71 EUR;
 • sotsiaaltöötaja grupiteenus, 60 minutit – 8,82 EUR;
Psühholoogi teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 26,97 EUR;
 • psühholoogi grupiteenus, 60 minutit – 9,63 EUR;
Loovterapeudi teenused
 • Loovterapeudi individuaalteenus, 60 minutit – 26,45 EUR;
 • Loovterapeudi grupiteenus, 60 minutit – 8,79 EUR;
Kogemusnõustaja teenused
 • Kogemusnõustaja individuaalteenus, 60 minutit – 18,83 EUR;
 • Kogemusnõustaja grupiteenus, 60 minutit – 6,93 EUR;
Arsti teenused
 • Arsti individuaalteenus, 40 minutit – 42 EUR;
Õe teenused
 • Õe individuaalteenus, 40 minutit – 28,16 EUR;
 • Õe grupiteenus, 60 minutit – 10,04 EUR;

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või uue korra järgi tuvastatud osaline töövõime või senise korra järgi on nad tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastest kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Töötukassa (link). Teenuste kasutamiseks pead olema töövaldkonnas aktiivne – töötama, tööd otsima või õppima.

Logopeed-defektoloogi teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 49,00 EUR;
 • logopeedi grupiteenus, 60 minutit – 20,00 EUR;
Füsioterapeudi teenused
 • invididuaalteenus, 60 minutit – 60,00 EUR;
 • grupiteenus (4-10 osalejat), 60 minutit – 24,00 EUR;
Eripedagoogi teenused
 • invididuaalteenus, 60 minutit – 49,00 EUR;
 • grupiteenus (4-10 osalejat), 60 minutit – 20,00 EUR;
Sotsiaaltöötaja teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit – 42,00 EUR;
 • sotsiaaltöötaja grupiteenus, 60 minutit – 20,00 EUR;
Psühholoogi teenused
 • Psühholoogi individuaalne teenus, 60 min – 49 EUR
 • Psühholoogi grupiteenus, 60 min – 25 EUR
Loovterapeudi teenused
 • Loovterapeudi individuaalteenus, 60 minutit – 49,00 EUR;
 • Loovterapeudi grupiteenus, 60 minutit – 20,00 EUR;
Kogemusnõustaja teenused
 • Kogemusnõustaja individuaalteenus, 60 minutit – 42,00 EUR;
 • Kogemusnõustaja grupiteenus, 60 minutit – 20,00 EUR;
Õe teenused
 • Õe individuaalteenus, 60 minutit – 42,00 EUR;
 • Õe grupiteenus, 60 minutit – 19,00 EUR;
Arsti teenused
 • Arsti individuaalteenus, 60 minutit – 59,00 EUR;
Pedagoogi teenus
Individuaalne vastuvõtt, 60 minutit – 42,00 EUR