Keskuse tasulised teenused

Teenused osutatakse üldkorras, arsti saatekirja pole vaja.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused

On mõeldud puudega, osalise või puuduva töövõimega inimestele. Teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet

Tööalase rehabilitatsiooni teenused

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele. Teenuseid vahendab Töötukassa

OMAFINANSEERING

Teraapiafondi raames osutatavate teenuste loetelu ja maksumus.

Keskuse teenuste hinnakiri

Vajadusel pidage nõu oma perearstiga või meie keskuse administraatoriga.

Uued hinnad kehtivad alates 01.04.2023

Psühholoog
 • Individuaalne konsultatsioon (60 min) 91€
 • Online konsultatsioon (60 min) 91€
 • Individuaalne konsultatsioon (90 min) 140€
 • Pere- või paarikonsultatsioon (90 min) 140€
 • Kirjalik kokkuvõte uuringu tulemustest 25€
Lastepsühholoog
 • Esmane konsultatsioon uuringuga (60 min) 78€
 • Korduv individuaalne konsultatsioon (60 min) 74€
 • Konsultatsioon (eelkoolilapsed) (30 min) 37€
 • Korduv konsultatsioon (eelkoolilapsed) (30 min) 27
Psühhiaater
 • Esmane video- konsultatsioon (60min) 125€
 • Korduv online-konsultatsioon (45 min) 95€
 • Korduv online-konsultatsioon (30 min) 65€
 • Korduv ravikonsultatsioon e-mailile, raviretsepti pikendamine 25€
Logopeed-defektoloog
 • Esmane konsultatsioon uuringuga (60 min) 68€
 • Korduv individuaalne konsultatsioon (60 min) 65€
 • Logopeediline massaaž (30 min) 39€
Eripedagoog
 • Esmane konsultatsioon uuringuga (60 min) 68€
 • Korduv individuaalne konsultatsioon (60 min) 65€
Füsioterapeudi teenused
 • Füsioteraapia (30 min) 37€
 • Füsioteraapia (60 min) 68€
AromaTouch
 • AromaTouch täiskasvanute teraapia (60 min) 47€
 • AromaTouch-teraapia lastele (käed ja jalad) (30 min) 27€
LullaBed® metoodika
 • LullaBed® metoodika (45 min) 35€
Massaaž
 • Massaaž (30 min) 27€
 • Massaaž (60 min) 50€
Paketid
 • Psühholoogoline programm (5×60 min) 385€
 • Lastepsühholoogi programm (5×60 min) 330€
 • Lastepsühholoogi programm (10×60 min) 625€
 • Logopeedi programm (5×60 min) 290€
 • Logopeedi programm (10×60 min) 545€
 • Logopeediline massaaž (5×30 min) 165€
 • Logopeediline massaaž (10×30 min) 310€
 • Eripedagoogi programm (5×60 min) 290€
 • Eripedagoogi programm (10×60 min) 545€
 • LullaBed® metoodika (3×45 min) 95€
 • Füsioteraapia (5×30 min) 155€
 • Füsioteraapia (10×30 min) 270€
Teenusele mitteilmumine

Visiidi tühistamisel varem kuu 24 tundi rakendub tühistamise tasu 30€ (keskuse lahtiolekuaegadel esmaspäevast 10:00 kuni laupäevani 15:00)

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega või osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevases elus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 75,68€
Sotsiaaltöötaja teenused
 • invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 28,92€
 • sotsiaaltöötaja grupiteenus, 60 minutit 10,68€
Psühholoogi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 31,48€
 • Psühholoogi grupiteenus, 60 minutit 11,60€
Logopeed-defektoloogi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 31,92€
 • Logopeedi grupiteenus, 60 minutit 11,76€
Eripedagoogi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 30,60€
 • Eripedagoogi grupiteenus, 60 minutit 11,28€
Füsioteraapeudi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 31,40€
 • Füsioterapeudi grupiteenus, 60 minutit 11,56€
Tegevusterapeudi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 31,64€
 • Tegevusterapeudi grupiteenus, 60 minutit 12,20€
Loovterapeudi teenused
 • Loovterapeudi individuaalteenus, 60 minutit 30,92€
 • Loovterapeudi grupiteenus, 60 minutit 10,68€
Arsti teenused
 • Arsti individuaalteenus, 40 minutit 47,20€
Õe teenused
 • Õe individuaalteenus, 40 minutit 31,32€
 • Õe grupiteenus, 60 minutit 11,56€
Kogemusnõustaja teenused
 • Kogemusnõustaja individuaalteenus, 60 minutit 21,88€
 • Kogemusnõustaja grupiteenus, 60 minutit 8,44€
Ovreabi teenused
 • Invididuaalne konsultatsioon, 60 minutit 83€

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiri

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või uue korra järgi tuvastatud osaline töövõime või senise korra järgi on nad tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16- aastastest kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Töötukassa. Teenuste kasutamiseks pead olema töövaldkonnas aktiivne – töötama, tööd otsima või õppima.
Sotsiaaltöötaja teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Psühholoogi teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 69€
 • Grupiteenus, 60 min – 35€
Logopeed-defektoloogi teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Eripedagoogi teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Füsioterapeudi teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 70€
 • Grupiteenus, 60 min – 35€
Tegevusterapedi teenus
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Loovterapeudi teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Arsti teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 70€
Õe teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Kogemusnõustaja teenused
 • Individuaalne teenus, 60 min – 60€
 • Grupiteenus, 60 min – 30€
Nõustamised
 • Psühholoogiline nõustamine, 45 min – 65€
 • Kogemusnõustamine, 45 min – 50€

Omafinantseering

Tervisekassa finantseerib osaliselt psühholoogi, kliinilise psühholoogi ja logopeedi teenuseid. Selles peatükkis on antud info visiidi lisatasude kohta, kui on olemas saatekiri arstilt.

Kliinilise psühholoogi teenused
 • Lasted kuni 15 12
 • Noored alates 16 30
Psühholoogi teenused
 • Lasted kuni 15 7
 • Noored 16-20 14
 • Täiskasvanud alates 21  20
Logopeedi teenused
 • Lasted kuni 15 7
 • Noored 16 14
Logomassaži teenused
 • Kõik vanused 7
Füsioterapeudi teenused
 • Kõik vanused (30 min) 7